>

Go with the flow.


 MAJA SALAMON FOR ELLE POLAND BY AGATA POSPIESZYNSKA.